කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය

Every female entrepreneur t

කාන්තා ව්‍යවසාසිකාවක් ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරය සදහා නිවැරදි බැංකු සහය ලබන්නේ කෙසේද ? 

සෑම කාන්තා ව්‍යවසයිකවක්ම තම ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට එලඹේ . එම අවස්ථාවේදී ඔබේ ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කිරීමට වැදගත්ම කරුණක් වන්නේ  ව්‍යාපාරයට  ශක්තියක් විය හැකි හොද බැංකු සේවාවකි . ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අනාගතය රදා පවතින්නේ නිවැරදි බැංකු සහයත් සමග නිසි ලෙස බැංකුවෙහි ආයෝජනය කිරීම මගින්ය. නිවැරදිව බැංකුවක් සමග සම්බන්ධතාවයක්  ගොඩනගා ගැනීමේ වෙදගත්කම  කුඩා ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයට සෘජුවම බලපාන්නේ …

කාන්තා ව්‍යවසාසිකාවක් ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරය සදහා නිවැරදි බැංකු සහය ලබන්නේ කෙසේද ?  Read More »

How do women entrepreneurs arrange financial services for their businesses?

කාන්තා ව්‍යවසායකයින් තම ව්‍යාපාර සඳහා මූල්‍ය සේවා සකසා ගන්නේ කෙසේද? 

කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීම සඳහා මූල්‍ය සේවා ලබා ගැනීම මුල් තැනක් ගනී. මෙය බොහෝ විට ඔබේ ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ශක්තිය සහ විශ්වාසය මත රඳා පවතී. මෙම උපදෙස්  ඔබගේ  ව්‍යාපාරයට  මූල්‍ය සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සහ  මූල්‍ය උපාය මාර්ගයක් වනු ඇත. 1. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් වැදගත් වන්නේ ඇයි? ව්‍යාපාර සැලැස්ම ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා …

කාන්තා ව්‍යවසායකයින් තම ව්‍යාපාර සඳහා මූල්‍ය සේවා සකසා ගන්නේ කෙසේද?  Read More »

කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට මූල්‍ය සැලසුම්කරණය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? 

කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගා ගැනීමට වැදගත්වන මුලිකාංගයක් ලෙස බැංකුකරණය හා මූල්‍යකරණය දැනුම පේනවාදිය හැකිය.  මූල්‍ය කළමනාකරණය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගැනීම කාන්තා ව්‍යවසායිකාවක් ලෙස ඉතා වැදගත් තැනක් ගනී. නිසි ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය සාධයක් ලෙස මූල්‍ය කළමනාකරණය පෙනවාදෙන්න පුළුවන් මෙම ලිපියෙන් අප ඔබට මූල්‍ය කළමානාකරණය හා එහි වැදගත්කම  කියා දෙන්නෙමු.  කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් මුහුණ දෙන අභියෝග …

කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට මූල්‍ය සැලසුම්කරණය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?  Read More »

Banking support for women entrepreneur

කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට බැංකුකරණය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගොඩනැගීමට වැදගත්වන මූලිකාංගයක් ලෙස සැලකෙන්නේ  බැංකු කරණයයි. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ මුල සිටම ව්‍යාපාරය වර්ධනය වන ලෙසටත් නිසිලෙස කළමනාකරණය වන ලෙසටත් බැංකුවක් සමග ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමයි. එය වැදගත් වන්නේ ඇයි ද  යන්න මෙම ලිපියෙන් අපි  කියන්න බලාපොරොත්තු වන්නෙමු. කාර්යක්‍ෂමශීලි බැංකුකරණය තුලින් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගෙන හැටි ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය වර්ධනය ගිණුමක් පවත්වාගැනීමෙන් ඔබ්බට …

කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට බැංකුකරණය වැදගත් වන්නේ ඇයි? Read More »

women business support

කාන්තා ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය සාර්ථක ලෙස දියුණු කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම අභියෝගාත්මක එකක් විය හැකිය. නව ව්‍යවසායකයෙකු ලෙස, ඔබේ ව්‍යාපාරික ගමනේ මුල් කාලයේදී අවශ්‍ය දැනුම සහ මග පෙන්වීමෙන් ඔබ සන්නද්ධ වී සිටීම ඉතා වැදගත් වේ. ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබේ සාර්ථකත්වයේ අවස්ථා වැඩි කර ගැනීමට උපකාර කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් දහයක් මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සපයයි. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට ලාභදායී ව්‍යාපාරයට ගැලපෙන …

කාන්තා ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය සාර්ථක ලෙස දියුණු කරන්නේ කෙසේද? Read More »