බොන වතුර වීදුරුවට ලෙමන් පෙත්තක් එක් කරමු.

ලෙමන් වතුර හෝ දෙහි පෙත්තක වතුරට දමා බොන්න බොහෝ දෙනෙක් පුරුදු වී සිටීයි . මෙහි ගුණාංග ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?

ලෙමන් ජලය පිළිබඳව විශේෂයෙන් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කිහිපයක් සිදු කර ඇති අතර ලෙමන් වතුරෙන් ඔබේ ශරීරයට ප්‍රයෝජන ගත හැකි ක්‍රම හතක් මෙන්න.

ලෙමන් වතුර සාදා ගන්නේ කෙසේද?


ලෙමන් වතුරෙන් ඕනෑම සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබට එය නිරන්තරයෙන් පානය කළ යුතු අතර, ඔබට ඒ සඳහා ලෙමන් ගෙඩියක්ම අවශ්‍ය නොවේ.

ලෙමන් වතුර සාදන විට, සෑම විටම බෝතලයකින් කෘතිම ලෙමන් වෙනුවට නැවුම් ලෙමන් භාවිතා කරන්න.

ලෙමන් වතුර සෑදීම සඳහා උණුසුම් හෝ සිසිල් ජලය අවුන්ස 8 කට ලෙමන් අඩක් මිරිකා ගන්න. පානය හැකි තරම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න කිරීම සඳහා පෙරූ ජලය සහ කාබනික ලෙමන් භාවිතා කරන්න.
ලෙමන් වතුරේ අතුරු ආබාධ
ලෙමන් වතුර සාමාන්‍යයෙන් පානය කිරීමට ආරක්ෂිතයි, නමුත් දැන සිටිය යුතු අතුරු ආබාධ කිහිපයක් තිබේ.

ලෙමන් වල සිට්රික් අම්ලය අඩංගු වන අතර එමඟින් දත් එනමලය ඛාදනය විය හැක. අවදානම සීමා කිරීම සඳහා, නිකන් වතුරෙන් කට සෝදන්න
අජීර්ණ ඇති විට ලෙමන් වතුර දෙපැත්තටම යා හැකිය. සිට්රික් අම්ලය සමහර අය තුළ අජීර්ණ ඇති විය හැක. තවත් සමහරු ලෙමන් යුෂ ක්ෂාරීය බවට පත්වන බැවින් ආහාර දිරවීමේදී ආම්ලිකතාවය අඩු කරයි. අත්හදා බැලීමෙන් පමණක් ඔබට එහි බලපෑම පැවසිය හැකිය.
සමහර අය ලෙමන් වතුර පානය කරන විට නාන කාමරයට නිතර යන බව වාර්තා කරති. විටමින් සී බොහෝ විට ඩයියුරිටික් යැයි විශ්වාස කළද, එය ඔබ නිපදවන මුත්රා ප්‍රමාණය වැඩි කරන නමුත්, ලෙමන් වැනි ස්වාභාවික ප්‍රභවයන්ගෙන් විටමින් සී ඩයුරටික් බලපෑම් ඇති බවට සාක්ෂි පෙන්වන්නේ නැත.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *