දැඩි ආදරය දරුවට සුදුසුද?

Some of us may have experienced tough love from our parents, teachers, boss at work or even our romantic partners. Tough love is usually seen from parents but actually, today we will talk about the bad aspects of tough love.

අපගෙන් සමහරෙකුට අපගේ දෙමාපියන්ගෙන්, ගුරුවරුන්ගෙන්, රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රධානියාගෙන් හෝ අපගේ ආදර සහකරුවන්ගෙන් පවා දැඩි ආදරයක් අත්විඳින්නට ඇත. දැඩි ප්‍රේමය සාමාන්‍යයෙන් දැකිය හැකි වන්නේ මාපියන් වෙතිනි නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම,දැඩි ආදරයේ තිබෙන නරක පැතිකඩ පිළිබඳව අද අපි කතා කරමු.

1. ඉගෙනීමට නොහැකි වීම.

දැඩි ප්‍රේමයක් භාවිතා කිරීමෙන් තම දරුවා ඉගෙනීමට අසමත් වේ.දෙමාපියන් උපකල්පනය කරන්නේ තම වරුවා ට යමක් අවබෝධ කර දීමට ඇති එකම ක්‍රමයදැඩි ආදරය බවය. එවිට ඔහුට බලකිරීම තුලින් ඔහුට නිදහසේ තම අද්දැකීම තුලින් ඉගන ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබේ. දෙයක් කරන්න එපා ලෙස ඔබ දරුවට නිතර කීම තුලින් ඔහුට ඉගැනීමේ වටපිටාව හෝ මානසික මට්ටම අඩුවේ.

2. අවමන් කිරීම සහ පහත් කිරීම.

ඔබට බැහැ ලෙස , එය යම් මට්ටමකට භාවිතා කරන විට, එය සෞඛ්ය සම්පන්න විය හැකිය. නමුත් දැඩි ආදරය අන්ත ලෙස භාවිතා කරන විට, එය අවසානයේ දරුවාට එය ඉතා නින්දාවක් සහ පහත් මානසික හැගීම් ඇති විය හැකිය. ප්‍රසිද්ධියේ හෝ සමාජ රැස්වීමකදී හෝ මිතුරන් සහ පවුලේ අය ඉදිරියේ \’දැඩි\’ ආකාරයෙන් සැලකීම, විශේෂයෙන් අනෙක් පුද්ගලයා ඉදිරියේ ඔබේ දරුවට අපහාසයක් දැනිය හැකිය.

3. ඉවසීමෙන් සහ කරුණාවන්ත වීමට ඇති නොහැකියාව.

මෙම ආකාරයේ හැසිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම එය ලබන පුද්ගලයා ගැන වැඩි යමක් නොකියන නමුත් එය කරන පුද්ගලයා ගැන කියයි. මෙහිදී දැඩි ආදරය නිසා තම දරුවාට ඉවසීමෙන් හා කාරුණික වීමට ඇති නොහැකියාව පිළිබිඹු කරන බවයි. මන්ද යත් ඔබ සියල්ල ඔබේ දරුවාට ඔහු ඉල්ලන විට හෝ ඉල්ලීමට කලින් ඔහුගේ අවශ්‍යතා සපුරන බැවින් ඔහුට ඉවසීම නුපුරුදු වන බවයි

4. ලැජ්ජාව සහ වරදකාරිත්වය ඇති කරන්න.

දැඩි ආදරය නිරන්තරයෙන් හා අධික ලෙස භාවිතා කිරීම එය ලබන පුද්ගලයාගේ මනසෙහි ලැජ්ජාව සහ වරදකාරි හැඟීම ඇති කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත. තවද මෙම හැඟීම් දෙක, විශේෂයෙන්ම, සෞඛ්ය සම්පන්න ස්වයං-වර්ධනය ප්රවර්ධනය නොකරයි. ලැජ්ජාව සහ වරදකාරිත්වය පිළිබඳ නිරන්තර මානසිකත්වයක සිටීම පුද්ගලයෙකුගේ මානසික සාමයට හානි කළ හැකිය.

5. ආදරය කොන්දේසි සහිත බවට පත් කරන්න.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න සම්බන්ධතාවයකදී ආදරය කොන්දේසි විරහිතව පැමිණිය යුතුය. සහ අධික දැඩි ආදරය ආදරය කොන්දේසි විරහිත බව පෙනේ, එය දිගුකාලීනව ඉතා සෞඛ්යයට අහිතකර වේ. ඔබේ දරුවා ඔබට ආදරය කරන බව දැනීමට යම් මාර්ගයක් විය යුතු බව ඔබේ දරුවාට හැඟවීමට සැලැස්වීම සබඳතාවයක් තුළ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ක්‍රමයක් නොවේ.

6. ආතතිය වැඩි කිරීම.

ලැජ්ජාව, වරදකාරිත්වය සහ නින්දාව හැරුණු විට, දැඩි ආදරය එය ලබන පුද්ගලයාට ආතතිය වැඩි කරයි. සම්බන්ධතාවයක ඇති අධික ආතතිය හෝ කාංසාව, මත්ද්‍රව්‍ය, මධ්‍යසාර වැනි සෞඛ්‍යයට අහිතකර ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමට පුද්ගලයෙකු තල්ලු කළ හැකිය.

7. දුර්වල සංවේදනය.

වැදගත්ම දෙය නම්, අධික දැඩි ආදරය දුර්වල සංවේදනය පෙන්නුම් කරයි! සම්බන්ධතාවයකදී සංවේදනය ඉතා වැදගත් වන අතර එබැවින් ඔබ දැඩි ආදරයක් සහ අධික ලෙස ආදරය කරන අයෙක් නම්, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔබට ඔබේ දරුවාගේ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමට සහ බෙදා ගැනීමට සැබවින්ම නොහැකි බවයි. ඔබට හැඟෙන ආකාරය ගැන ඔබ ඕනෑවට වඩා කලබල වී ඇති බව ද එය පෙන්වයි.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *