ඔබේ දරුවාට පාඩම් කරන දේ අමතක වෙනවා ද ?

For example, when the child is in the classroom, the child may be interrupted or shouted by another child, the child may forget and the child may be distracted by other thoughts.

හේතු  විමසා එයට පිළියම් ගත හැක

 අමතක වීමට බලපාන හේතු සාධක හතරක ප්‍රධාන වේ 

1) දරුවා ඉගනගන්නා  අවස්ථාවේදීම  ඇතිවන  බාධක

 උදාහරන ලෙස  පන්ති කාමරය තුල දරුවා  ගන්නා අවස්ථවේදී  වෙනත් දරුවෙකු විසින් බාධා කිරීම හෝ කෑගැසීම  තුලින්   දරුවාට අමතක වීම  හැක එසේම දරුවා වෙනත් කල්පනාවක මගින් ද  අවධාරණය කිරීම අඩුවී  යයි

2) කායික හානි හෝ රෝග  නිසා අමතක වී යාම 

 මෙය දෙයා ආකාරයකින්  සිදු විය හැක. මින් පළමු වැන්න දරුවා වෙහෙසවිම නිසා හෝ දරුවා කර්යබහුල විම නිසා  අමතක වීම සිදු වේ.  අධික වෙනස නිසා මොලයේ සෛල බිද වැටීම නිසා සිදු වේ. දෙවැන්න නම් කෙලින්ම මොලයට හානි සිදු වී අමතක වීම සිදුවීමයි.

3) චිත්තවේග කම්පනය නිසා අමතක  වීම වේ 

දැඩි කම්පනය නිසා හෝ ආතතිය නිසා අමතක වීම සිදුවේ   උදාහරණයක්  ලෙස  දරුවාට දඩුවම් දීම හෝ   ලෙස පාඩම් කිරීම නිසා ඇති වන ආතතිය නිසා අමතක වේ

4)සෛල  රටා මැකීයාම නිසා සිදුවන අමතක වීම

 අලුතින් යමක් ඉගන ගන්නා විට පෙර ඉගන ගත්  දෙය අමතක වීම මෙය බොහෝ විට සිදුවන්නේ දරුවා එක  සමාන ලෙස පාඩම් දෙකක එකවර ඉගන ගැනීමට යාමයි උදහරණ  ලෙස  නයිල් නිම්න ශිෂ්ටාචාරය  හා මෙසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාර දෙකම එකවර  තුලින් අමතක වීම සිදු විය හැක

පාඩම් කිරීමේදී දරුවා නිසි ලෙස ඒ වෙත යොමු කරවන්නේ කෙසේද ? 

  • ඉගැනීම සම්බන්ධව දරුවා ගේ කැමත්ත මුලින්ම ඇති කල යුතුය ආශාව කැමැත්ත රුචිය ඇති කරවීමට නම් දෙමාපියන් විසින් ඉතාමත් සුක්ෂම ලෙස දරුවා එය වෙත හුරු කල යුතුය එය සදහා ගුරුවරයාගේ උපදෙස්ද ලබා ගත යුතු අතරට දරුවාට පාඩම කතන්දරයක් ලෙස කියාදීම  පහසුවෙන් කල හැක. එසේම මෙහිදී  කල යුතුම දෙය  නම් දරුවාව නිරතුරුව අගය කිරීමයි තුලින් දරුවා දිරිමත් වේ
  • සැමවිටම දරුවා ප්‍රායෝගිකව දැනුම ලබාදීමේදී ඒවා කිසි විටක අමතක නොවේ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීමට නොහැකි දේ  නිරතුරුව සිහි කැදවීම  නිරතුරුව කලයුතුය   හැමවිටම  දරුවාට ඉගනීමේ ඇති වටිනාකම හා අරමුණු පැහැදිලි කලයුතුය
  • අපිළිවෙලින් ඇති දේ මතක තබාගැනීමට අපහසු වන අතර පිළිවලින් ඇති  තබාගැනීමට පහසුය  එම නිසා ක්‍රමිකව දරුවට ඉගැන්වීම කල යුතුය
  • රූප  හා නිදසුන් මගින් ඉගැනීම සාර්ථක වේ
  • පාඩම කරන අතර මැද  විරාම ලබා ගැනීමද  පාඩම කල දේ නැවත නැවත සිහි කැදවීම  ද කලයුතුය 

 දරුවාගේ මතක වර්ධනයට  නම්  දෙමාපියන්ගෙන් ලැබෙන පිටුවහල ඇති මහත්ය එම නිසා  ඕනෑම දුර්වල ලෙස සිතන දරුවකු දක්ෂයෙකු කල හැකි අතර අහි වගකීම දෙමාපියන් සතුය. තව වගකීමෙන් කිවයුත්තේ ඕනෑම දුර්වල දරුවෙකු දක්ෂයෙකු කල හැකි බවයි  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *