ඔබේ Valentine කවුද?

වැලෙන්ටයින් දිනය සමරන්න අපි තෝරා ගන්නේ අපගේ ජිවිතයට බෙහෙවින් සමීප හා ආදරය කරන සුවිශේෂී පුද්ගලයන් වේ. මෙයට තමන්ගේ බිරිඳ, ස්වාමියා, පෙම්වතිය හෝ පෙම්වතාට පමණක්ම සීමා වන්නේ නැත. මෙම දිනය සැමරීමට ඔබට ඔබගේ පවුලේ සියලු ආදරණීයයන් එක්හසු කර ගත හැක.නමුත් ඔබ වැලෙන්ටයින් සමරන්නේ කවුරු සමගද යන්න තෝරා ගැනීම ඔබ සතු කාර්යයකි. ඔබට වැලෙන්ටයින් දිනය හා එය …

ඔබේ Valentine කවුද? Read More »