කාන්තා ව්‍යවසායකයින් තම ව්‍යාපාර සඳහා මූල්‍ය සේවා සකසා ගන්නේ කෙසේද? 

How do women entrepreneurs arrange financial services for their businesses?

කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීම සඳහා මූල්‍ය සේවා ලබා ගැනීම මුල් තැනක් ගනී. මෙය බොහෝ විට ඔබේ ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ශක්තිය සහ විශ්වාසය මත රඳා පවතී. මෙම උපදෙස්  ඔබගේ  ව්‍යාපාරයට  මූල්‍ය සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සහ  මූල්‍ය උපාය මාර්ගයක් වනු ඇත.

1. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

 • ඔබේ දැක්ම නිර්වචනය කිරීම

ව්‍යාපාර සැලැස්ම ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා මාර්ග සිතියමක් ( Road Map ) වනු ඇත. එමඟින් ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය සහ  එහි දිගුකාලීන දැක්ම පිළිබඳ පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් ලබා ගත හැකිය . එමෙන්ම ඔබගේ  ව්‍යාපාරයෙන්  සිදුවන ක්‍රියාවලිය සහ ඔබ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දෙය පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් ලබා ගත හැකිය.

 • වෙළඳපොළ පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීම

ව්‍යාපාරක්  සඳහා මූල්‍ය සේවා සපයා  ගැනීමේදී  ඔබගේ ව්‍යාපාරයට හිමි  වෙළඳපොළ සහ  ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ පැහැදිලි විස්තරයක් ලබා දිය යුතුය.  මේ සඳහා  වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව  විශ්ලේෂණයක් සිදු කල යුතුවේ. එමඟින්   ඔබට  ඉලක්කගත පාරිභෝගිකයින්  හඳුනා ගැනීමට සහ තරගකරුවන් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිවේ.  

 • ව්‍යාපාරයේ මෙහෙවර සහ වටිනාකම්

ආයතනයේ මෙහෙවර සහ වටිනාකම් නිසි ලෙස නිර්මාණය කිරීම ඉතා වැදගත් වන අතර එමඟින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණ පිළිබඳව ඔබ නිසි අවධානයක් යොමු කර ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.  එය  ඔබගේ  ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය කෙරෙහි බලපානු ඇත.

2. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සැකසීම –

මෙමඟින් කෙටි ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.  ව්‍යාපාරයේ  ඉලක්කයන්  , වෙළඳපල විශ්ලේෂණ සහ මූල්‍ය ප්‍රක්ෂේපන පිළිබඳව මෙයට ඇතුලත් කල යුතුවේ. 

ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය මෙහෙවර සහ වත්මන් තත්ත්වය ඇතුළුව ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සවිස්තරාත්මක දළ විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබේ ව්‍යවසායයේ සාරය බැංකුවලට තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය දත්ත ලබා දෙන්න.

 • ව්‍යාපාර ආයතන පිළිබඳව තොරතුරු 

බැංකු වලට ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ තත්ත්වය අවබෝධ වන ලෙස   ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය , කාර්යාභාරය සහ වර්තමාන තත්වය   පිළිබඳව  දළ විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 • වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණය

ඔබගේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය ,  වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ ඔබගේ තරඟකරුවන් පිළිබඳ ඔබට මනා අවබෝධයක් තිබෙන බව පෙන්නුම් කරන්න .  මෙමඟින් ඔබ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු හොඳින් කර තිබෙන  බවත්  ඉදිරි අභියෝග සඳහා මුහුණදීමට සූදානම් බවත් පෙන්නුම් කරයි.

 • ඔබේ කාර්යමණ්ඩලය 

ඔබේ කණ්ඩායම සහ ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් හඳුන්වා දෙන්න. ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබේ කණ්ඩායමට හැකියාව ඇති කරන ශක්තීන් අවධාරණය කරමින් ආයතනික ව්‍යුහය ඉස්මතු කරන්න.

 • සංවිධානය සහ කළමනාකරණය

ඔබේ සේවක කණ්ඩායම සහ ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් හඳුන්වා දෙන්න. ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබේ කණ්ඩායමට තිබෙන  ශක්තීන් අවධාරණය කරමින් ආයතනික ව්‍යුහය ඉස්මතු කරන්න.

 • නිෂ්පාදන සහ සේවා

ඔබ වෙළෙඳපොළට ලබාදෙන නිෂ්පාදනය හෝ සේවාව කුමක්ද? එය  ඔබ  ඉලක්ක කරන වෙළඳපොලේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලිව නිර්වචනය කරන්න. නිශ්චිත  සහ තරඟකරුවන්ගෙන් ඔබව වෙන් කරන ඕනෑම සුවිශේෂී  විකුණුම් ලක්ෂ්‍යයක් ඉස්මතු කරන්න.එය ඔබව තරඟකරුවන්ගෙන් වෙන් කර දක්වයි. 

 • අලෙවිකරණ සහ විකුණුම් උපාය මාර්ගය

ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීම සහ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඔබගේ  සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න . ඔබ නිෂ්පාදන හෝ සේවා ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද? ඔබේ ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත ළඟා වීමට ඔබ භාවිතා කරන ක්‍රමවේද  මොනවාද?

 • මුල්‍ය වාර්තා 

ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ශක්‍යතාව බැලීම සඳහා මෙම කොටස ඉතා වැදගත් වේ. ආදායම් ප්‍රකාශ, ශේෂ පත්‍රය (Balance sheet)  සහ මුදල් එන විදි  සහ  ඉදිරියේදී  ලැබිය හැකි අදායම් පිලිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම  මෙමගින් සිදුවේ. 

3.  ඔබේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම සඳහා මූල්‍ය සැලසුම්කරණය

 • අයවැය සකස් කිරීම

ඔබගේ මූල්‍ය සැලැස්මේ ප්‍රධානම  අංගයක් වනුයේ   අයවැය සැකසීමයි. මෙහිදී  ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ  මූල්‍ය අවශ්‍යතා පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක්  ඇතිවන  පරිදි   වියදම් සහ ආදායම පිලිබඳ අයවැය සකස් කරන්න. 

 • මුදල් ප්‍රවාහය  කළමනාකරණය කිරීම

මාසිකව  ඔබගේ  ව්‍යාපාරයට  ලැබෙන  සහ ඉන් පිටතට මුදල් ගමන් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. මුදල් ප්‍රවාහය  කළමනාකරණය කිරීමෙන්  ව්‍යාපාරයේ එදිනෙදා කටයුතු   මුල්‍ය හිඟයකින් තොරව  පවත්වාගෙන යාම සහතික කරයි.  එය ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට ශක්තියක් වනු ඇත.

 • ලාභ සහ අලාභ ප්‍රකාශ  

ලාභ අලාභ ප්‍රකාශ හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ශක්තිය  පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මෙමඟින්  ව්‍යාපාරයේ  ආදායම, පිරිවැය සහ වියදම් ගෙනහැර දක්වන අතර ව්‍යාපාරයේ ලාභදායීතාවය පිළිබඳවද  අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

 • ශේෂ පත්‍රය (Balance  sheet )

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ  වත්කම්, වගකීම් සහ කොටස් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක්  සපයන්න. හොඳින් ව්‍යුහගත ශේෂ පත්‍රයක් නිශ්චිත කාලයක් තුලදී  ව්‍යාපාරක  මූල්‍ය තත්ත්වය  පිළිබිඹු කරනවා පමණක් නොව මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ තිබෙන අවබෝධය ද පෙන්නුම් කරයි.

4. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් මූල්‍යකරණයට බලපාන ආකාරය.

 • විශ්වාසනීයත්වය  ගොඩනැගීම

හොඳින් සකස් කරන ලද ව්‍යාපාර සැලැස්මක් වැදගත් වන්නේ, එය විශ්වසනීයත්වය ගොඩනඟන නිසාය. එය ඔබගේ කැපවීම සහ වෘත්තීයභාවය පෙන්නුම් කරන අතර  ඔබ ව්‍යාපාරයේ විවිධ පැති හොඳින් සලකා බලා ඇති බව සහතික කරයි.

 • අවදානම් අවම කිරීම

සිදුවිය  හැකි අවදානම් හඳුනාගෙන ඒවා අවම කිරීම සඳහා ඔබගේ උපාය මාර්ග ගෙනහැර දක්වන්න. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ අවිනිශ්චිතතාවයන් සඳහා ඔබ සූදානම් බව පෙන්නුම් කරමින් අභියෝග හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවාට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳව සලකා බැලීම  ආයෝජකයින් අගය කරති.

 • ආයෝජක විශ්වාසය

ඔබගේ  ව්‍යාපාරය සඳහා ආයෝජන ලබා ගැනීමේදී , ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මූලික විශ්වාසය ඇති වන්නේ ඔබ ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපාර සැලැස්ම (Road map ) අනුවයි.  ඔබ එය  පුළුල් අවබෝධයකින් යුතුව  සවිස්තරාත්මක ලබා දීමෙන් සහ ඉදිරි සාර්ථකත්වය සඳහා ඔබගේ  කැපවීම පෙන්නුම්  කිරීමෙන් ආයෝජකයින් සොයාගැනීම පහසු වනු ඇත. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *