ඔබ දත් මදින්නේ කෙසේද?

දිනපතා දත් මැදීම සහ පිරිසිදු කිරීම වැදගත් වේ. ඔබ අවම වශයෙන් දිනකට දෙවරක් දත් මදින්නට සිදු වන අතර සෑම මාස 3-4 කට වරක් දත් බුරුසු අලුත්  කළ යුතුය.

පහත දැක්වෙන පියවර පහ මඟින් ඔබේ දත් නිවැරදිව මදින්නේ කෙසේදැයි පෙන්වයි.

විදුරුමස් රේඛාව දෙසට අංශක 45 ක කෝණයකින් දත් බුරුසුව ඉලක්ක කරන්න.

කව්පි ප්‍රමාණයේ දන්තාලේප ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්න.

මෘදු රවුම් චලිතයක් භාවිතා කරන්න.

ඇතුළත පෘෂ්ඨය  මත නැවත නැවත කරන්න.

දත් මැදීමෙන් පසු දන්තාලේප කෙළ ගසන්න.

කෙළ ගැසීමෙන් පසු ඔබේ මුඛයේ ඉතිරිව ඇති ෆ්ලෝරයිඩ් සහිත දන්තාලේප කුඩා ප්‍රමාණයක් දත් දිරායාමෙන් ආරක්ෂා වේ.

දත් මැදීමෙන් පසු වහාම ඔබේ මුඛය සේදීම නොකරන්න, එය ඉතිරි දන්තාලේපයේ සාන්ද්‍රිත ෆ්ලෝරයිඩ් සෝදා දමනු ඇත.මෙය තනුක කර එහි වැළැක්වීමේ බලපෑම් අඩු කරයි.

 මුඛ සේදීම කෙසේ  භාවිතා කළ යුතුද?

ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු මුඛ සේදීමක් භාවිතා කිරීමෙන් දත් දිරායාම වළක්වා ගත හැකිය, නමුත් දත් මදින පසු කෙලින්ම මුඛ සේදීම (ෆ්ලෝරයිඩ් එකක් පවා) භාවිතා නොකරන්න, නැතහොත් එය ඔබේ දත් මත ඉතිරිව ඇති දන්තාලේපයේ සාන්ද්‍රිත ෆ්ලෝරයිඩ් සෝදා හරිනු ඇත.

දිවා ආහාරයෙන් පසු  මුඛ සේදුම් භාවිතා කරන්න .

ෆ්ලෝරයිඩ් මුඛ සේදීමෙන් පසු විනාඩි 30 ක් කන්න හෝ බොන්න එපා.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *