ශ්‍රි ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය රැප් තාරකාව – යොහානි ද සිල්වා

ශ්‍රි ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය රැප් තාරකාව ලෙස හැඳින්විය හැකි යොහානි ද සිල්වා ඇගේ යූටියුබ් නාලිකාවෙන් මේවනවිට මිලියන ගණන් ග්‍රාහකයින්ගේ කැමැත්ත ලබා ගනිමින් සිටින්නීය. දකුණු ආසියානු සංගීතයේ සුවිශේෂී නාද රටා දේශීය සංගීතය සමඟ මුසු කරමින් ඇය ගායනා කල \”මැණිකේ මගේ හිතේ\” ගීතය – අමිතාබ් බච්චන් විසින් ඔහුගේ Twitter ගිණුමේ share කර තිබේ. ඇගේ යූටියුබ් නාලිකාවේ …

ශ්‍රි ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය රැප් තාරකාව – යොහානි ද සිල්වා Read More »