ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ළමයින් සිටින මවුවරු අනිවාර්යෙන් දැන ගත යුතු දේවල්

ඔබටත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න ළමයින් ඉන්නවද? එහෙනම් ඔබ දන ගත යුතුම දේවල් කිහිපයක් ගැන මෙම ලිපියෙන් සාකච්චා කරනවා. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන කොවිඩ් පසුබිමත් සමග තාක්ෂණයෙන් දියුණු වූ ලෝකෙක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස කරනවද යන්න සොයා බැලීම දෙමවුපියන් ලෙස ඔබේ වගකීමකි. ඔබ දරුවන් කෙරෙහි නිසි අවදානය දෙනවද? 1. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ළමයින් කරන්නේ මොනවද යන්න ඔබ …

ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ළමයින් සිටින මවුවරු අනිවාර්යෙන් දැන ගත යුතු දේවල් Read More »