ආච්චිගේ 60 හැවිරිදි අනියම් පෙම්වතාගෙන් මිනිබිරියට ලිංගික අතවර …….

වයස අවුරුදු 15ක් වන දෙමාපියන්ගේ රැකවරණය නොමැතිව ආච්චිගේ භාරකාරත්වය යටතේ සිටින මෙම දරුවා ආච්චිගේම 60 හැවිරිදි අනියම් පෙම්වතාගේ දරුණු ලිංගික අතවරයන්ට ගොදුරු වී ඇත. දරුවන් මෙලෙස නොයෙකුත් ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වීම දිනපතාම අපට ඇසෙන තවත් ප්‍රධාන පුවත් ලෙස සැලකිය හැකිය. ජනමාධ්‍ය පුළුල් වීමත් සමඟම මෙවැනි පුවත් අපට නිතරම ඇසෙන නමුත් මානව ශිෂ්ඨාචාරයේ මුල් යුගයේ සිටම මෙවැනි …

ආච්චිගේ 60 හැවිරිදි අනියම් පෙම්වතාගෙන් මිනිබිරියට ලිංගික අතවර ……. Read More »