ඇගේ හැඩයට විලාසිතා තෝරාගන්නේ කෙසේද?

How to choose fashion for her shape

බොහෝ දෙනෙකු සිරුරේ හැඩයට ගැලපෙන ලෙස ඇදුම් තෝරාගන්නේ නැත … ඔබට මෙහිදී සිරුරට ගැලපෙන විලාසිතා තෝරාගන්නේ කෙසේද යන්න අවබෝදයක් ගත හැකිවනු ඇත..

ඔබගේ පෞර්ෂය තීරණය කිරීමට ඔබගේ විලාසිතා බලපෑම් කරනවා .. කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට සිරුරේ හැඩය,පැහැය, සිරුරේ උස, මහත වෙනස්වනවා

සිරුරේ හැඩය ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මිනුම් තුනක් යටතේ හදුනාගන්න පුලුවන් ඒවා ලෙස Apple, Pear,Hourglass සැළකණු ලබනවා. මෙම හැඩයන්ට අමතර තවත් හැඩයන් සහිත සිරුරවල්ද තිබෙනවා.

සිරුරේ උස සහ බර මානාව පවත්වා ගැනිම විලාසිතාවන් කිරීමේදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා.එහිදී ඔබට ඔබගේ සිරුරේ හැඩය මනාව හදුනා ගැනීම විලාසිතාවන් කිරීමේදී පහසු කරයි .
ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝදෙනෙකු උසින් අඩුවන අතර ඔවුන් සදහා විශාල මෝස්‌තර සහිත දිග ගවුම් ගැලපෙන්නේ නැත. එවැනි විලාසිතා සදහා ඔබ උසින් වැඩි පුත්ගලයෙකු විය උතුය.සාමාන්‍ය උසක් ඇති පුත්ගලයන් සදහා නුවුණු වර්ණ මෙන්ම කුඩා මෝස්‌තර සහිත ඇදුම් මන හැඩයක් ලබාදේ .

විලාසිතාවන් සිරුරේ හැඩයට පමණක් නොව සිරුරේ පැහැය ගැන සිතා තෝරාගැනීමද වැදගත් වේ .
එහිදී ඔබගේ සිරුර පැහැපත් සමක්ද පැහැයෙන් අඩු සමක්ද යන්න හදුනා ගන්න . දීප්තිමත් සමක් සදහා දිප්තිමත් වර්ණ

( රතු, කොළ, කළු, දුබුරු ..) මෙන්ම දීප්තියක් නොමැති වර්ණ සහිත ඇදුම් ඇදීමට හැකි උනත් සම පැහැයෙන් අඩු පුද්ගලයන් සදහා වඩා දීප්තිමත් වර්ණයන් ගැලපෙන්නේ නැත. එහිදී ඔබ ලාපැහැති වර්ණයන් තෝරාගන්න.

එමෙන්ම ඇදුම් ඇදීමේදී දවසේ කුමන කාලයකදී කුමන වර්ණයක් අදිනවාද යන්න දැනගනිමද විලාසිතාවන් කිරීමේදී වඩා වැදගත් වේ. කළු මෙන්නම රතු පැහැය රාත්‍රී කාලයට සුදුසු උවත් එය මද්‍යාහන කාලය සදහා සුදුසු නොවේ.දහවල් කාලය සදහා සිසිල් වර්න ලෙස හදුන්වන නිල , කොළ, මෙන්ම සුදු පැහැය ,රෝස පැහැය , peach පැහැය සුදුසු වේ .

මනා අවබෝදයක් සහිතව වර්ණයන් ඔබගේ පැහැයටහා හැඩයට ගැලපුවේ නැති උවහොත් එය ඔබගේ පෞර්ෂයට දැඩිලෙස බලපෑම් කරනු ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *